Politiet oppfordrer alle som har behov for å få en søknad behandlet til å levere den så raskt som mulig. Politiet beklager de ulemper dette måtte medføre.

Våpensøknader kan leveres ved ditt nærmeste tjenestested, se politiet.no for nærmeste lokasjon og åpningstider.

Ved spørsmål kan våpenforvaltning kontaktes på telefon 404 21 712, tirsdag til fredag klokken 09:00-11:00. Eventuelt kan e-post sendes til Innlandet.forvaltning@politiet.no.