Avgjørelsen er i henhold til EFTA-domstolens rådgivende uttalelse som for øvrig ikke tok stilling til hvilken kompensasjon som skulle gis ved reiser.

Bakgrunnen for saken er at en polititjenestemann saksøkte staten med påstand om at reisetid til og fra oppdrag skulle gjelde som arbeidstid, og godtgjøres med overtid i fire konkrete reiser.

Saken kom til behandling i Høyesterett 2. og 3. mai. Landets øverste domstol har avgjort at politimannen har fått reisene kompensert riktig i tre av fire tilfeller men for øvrig skal få overtidsbetalt for én av dem.