Øvelse Nordlys er politiets årlige kontraterrorøvelse, og har som mål å øve og videreutvikle samarbeidet og innsatsevne fra både justis- og forsvarssektoren.
-Slike fellesøvelser forbereder oss og gjør samarbeidet enklere og mer koordinert ved en eventuell krise, sier beredskapsdirektør i POD, Knut Smedsrud.

Flere nivåer i nasjonal krisehåndtering skal øves. Lokalt politidistrikt øver sammen med politiets nasjonale beredskapsressurser.

For innbyggerne i de aktuelle politidistriktene vil det kunne medføre noe mer politiaktivitet, men vil i liten grad medføre praktiske utfordringer for innbyggerne.

Politiet har ansvaret for å håndtere terrorhendelser i Norge, mens Forsvaret bistår med utstyr og personell når politiet ber om det.