Torsdag ettermiddag ble det gjennomført tverretatlig kontroll av til sammen sju serveringssteder og serveringsbåter ved Aker Brygge og i området ved Rådhuskaia i Oslo.

Etatene som utførte kontrollen var Oslo politidistrikt, Skatteetaten og Arbeidstilsynet fra A-krimsenteret i Oslo, samt Mattilsynet og Næringsetaten i Oslo kommune.

Slike tverretatlige kontroller av ulike bransjer gjennomføres regelmessig i Oslo, og koordineres ved A-krimsenteret. Målet er å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet.

Tre steder stengt

Kontrollene avdekket flere forhold som følges opp med tiltak og sanksjoner fra de ulike etatene.

Mattilsynet stengte umiddelbart serveringen ved tre av stedene av hensyn til matsikkerhet. Årsakene var blant annet manglende renhold og for høye temperaturer i kjøleanlegg.

Skatteetaten skrev ut gebyrer på til sammen 27 120 kroner på grunn av mangler og feil i personallister. På ett av serveringsstedene ble det funnet arbeidskontrakter der det sto at ansatte arbeider gratis. Arbeidstilsynet vil følge opp saken.

Politiet pågrep to utenlandske borgere for brudd på utlendingsloven, og har opprettet utvisningssaker. Disse personene arbeidet ikke ved et serveringssted, men ble påtruffet mens de jobbet om bord på en båt i området.

- Det gjennomføres jevnlig slike store tverretatlige kontroller av serveringssteder og andre bransjer i Oslo, og vi kommer til å fortsette,  sier Jan Eirik Thomassen, som leder Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) i Oslo politidistrikt.