- Vi ber om at virksomheter som blir utsatt for svindel- eller bedrageriforsøk anmelder dette til oss slik at vi kan kartlegge omfanget, sier Kari Anne Dobloug, næringslivskontakt i Innlandet politidistrikt.

Direktørsvindel går ut på at bedrifter, foreninger, festivalarrangører og lignende blir forsøkt lurt til å overføre penger gjennom falsk-epost korrespondanse eller eventuelt ved oppringing. Her utgir svindler seg for å være en person i virksomhetens ledelse, og ber en underordnet i virksomheten om å overføre penger til en konto i et annet land. Kontrollerer derfor om epost-adressen stemmer, ikke stol på visningsnavnet.

Politiet oppfordrer bedriftene til å ha gode rutiner for fakturabehandling og andre overføringer, spesielt nå som vi står foran ferietiden. Indikasjoner på et svindelforsøk kan være at betalinger haster eller at faktura mangler og vil bli ettersendt. Et råd fra oss er å dobbeltsjekke personlig med vedkommende som anmodningen tilsynelatende kommer fra om dette stemmer.

Se gjerne Økokrim sine råd for å unngå å bli bedratt