Glatta er et tilbud for motorinteressert ungdom, hvor prikkfri kjøring belønnes med fri utfoldelse på Vålerbanen.

- Formålet er å forebygge alvorlige trafikkulykker blant ungdom, ved at de får "rast litt fra seg" på lukket bane, samtidig som vi forsøker å påvirke ungdommen til å ta med seg de gode holdningene knyttet til trafikksikkerhet, sier Terje Krogstad, leder for geografisk driftsenhet Midt.

Møtet på glattkjøringsbanen på Våler ble knyttet til både trafikksikkerhet og ferdighetskjøring med bil.

- Det gis også rom for å ha det moro på glatta, med både litt frikjøring, sladding, spinning og burning. Alt skjer under kontrollerte former og vi oppnår en veldig god dialog med ungdommen, sier Krogstad.

10 år

Glatta-prosjektet startet i Ringsaker for 10 år siden, og har siden da inngått omtrent 1200 kontrakter. Gjennom kontraktene forplikter ungdommene seg til å være gode forbilder i trafikken. Dersom de i løpet av prosjektperioden på ni måneder ikke pådrar seg anmeldelser eller prikker i førerkortet, venter en premie gjennom en sosial og hyggelig kveld på Vålerbanen.

Prosjektet har spredt seg siden oppstarten, og nå har Stange, Løten og Nord-Østerdal tilsvarende prosjekter. Flere fra disse kommunene deltok også på kvelden 5. juni. Glatta-prosjektet gjennomføres sammen med flere gode samarbeidspartnere:

Trygg trafikk

NAF

Statens Vegvesen

Ringsaker kommune

Enghs Bil og Deler

Frivillige