– Som toppledere i politiet har politimesterne en sentral rolle i å forme fremtidens politi, og ikke minst viktige lederoppgaver i den pågående endringsprosessen i politiet. Når Hans Sverre Sjøvold og Ole Bredrup Sæverud fortsetter som politimestre i Oslo og Troms, sikrer vi kontinuitet i endringsarbeidet i disse politidistriktene Jeg er derfor glad for at Sjøvold og Sæverud fortsatt skal lede sine politidistrikter på den gode måten de har gjort frem til nå, sier justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara.

Les mer på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmeside