Den ble arrangert av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, i samarbeid med Statens Barnehus Hamar og Fylkesmennene i Hedmark og Oppland.

Seminaret hadde som formål å gi nøkkelkunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd til alle som jobber med barn og unge. Dette ble gjort gjennom to dager i Hamar teater med faglig påfyll og informasjon om hva de ulike etatene kan hjelpe hverandre med.

- Det er viktig at vi får samlet kompetanse, og det er et behov for å ta i bruk felles språk og felles verktøy, sa Christian Lunde-Hanssen, spesialrådgiver RVTS Øst under åpningsdagen.

Et av hans håp med konferansen var å få de ulike fagmiljøene til å snakke tettere sammen, og med det satse på regionale kompetansenettverk.

- Det å samle kompetanse og forebygge skadelig seksuell atferd er viktig. Det er også viktig å få til en så tidlig intervensjon som mulig, sa Lunde-Hanssen.

Konferansen fungerte som et grunnkurs som gir nøkkelkunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Tips om hvordan ulike instanser som for eksempel skole, barnehage, politi og barnevern skal forholde seg til informasjon og hva de kan gjøre ved bekymring ble også presentert.

Tilrettelagte avhør og koordinering

Rådgivere ved Barnehuset, Lars Dahl og Kristin Melby Frankmo, ga de fremmøtte en presentasjon av Barnehuset og hva de arbeider med.

Statens Barnehus håndterer tilrettelagte avhør, det vil si avhør av barn og unge samt voksne med psykisk utviklingshemning. Barnehuset skal også ha en koordinerende funksjon når det gjelder oppfølging av barn og sårbare voksne.

- Vi har i stadig større grad også gjennomført avhør av mindreårige mistenkte, noe som jeg ser positivt på, sa Frankmo under presentasjonen.

Ingjerd Kagnes, leder av Statens Barnehus Hamar er godt fornøyd med konferansen.

- Det er viktig at vi får til et godt samarbeid slik at vi får startet en sak riktig, ikke minst i forhold til en anmeldelse, sier Kagnes. Hun forteller samtidig at det er viktig å være enige om hvordan en skal gå frem for å ivareta best mulig, og når man blir god på dette, så kan politi og samarbeidspartnere også forebygge på en god måte. Da er dialog og samarbeid avgjørende.

Hun sier videre at fylkesmennene i både Hedmark og Oppland har vært til god hjelp når det kommer til å informere om konferansen, og med å bidra på ressurssiden.

- For å forebygge er det viktig at alle er med. Skoler, barnehager, barnevern, politi og alle som arbeider med barn må arbeide sammen, mener lederen for Barnehuset.