Pressemelding sendt ut fredag 15.juni kl 13.30

 

Den savnede er en mann i tjueårene fra Øksnes i Vesterålen.

Redningsmannskaper har søkt etter den savnede gjennom dagen, men så langt uten resultater. Politiet forbereder nå søk etter den savnede under vann, det vil si søk etter antatt omkommet. Et slikt søk kan kreve resurser som ikke befinner seg i umiddelbar nærhet og det vil derfor kunne ta noe tid før søket kommer i gang.

Politiet jobber samtidig med å undersøke hendelsesforløpet i forbindelse med at personen falt i vannet og disse undersøkelsen vil fortsette parallelt med søket.

Kriseteamet i Øksnes er satt i beredskap i forhold til pårørende og andre involverte.