Nytt sentralbordnummer er 64993000.

Direktenumre til saksbehandlere som ikke begynner med 6499 er ikke lenger i funksjon.

Se her for informasjon om åpningstider og timebestilling for pass.