Politiadvokat i Kripos Ole Kristian Bjørge
Politiadvokat i Kripos Ole Kristian Bjørge
FotoKripos

Høsten 2014 ble Kripos kjent med at det via nettforumet anon-ib ble opprettet et fildelingsnettverk som spredte intime bilder av norske jenter. I dette fildelingsnettverket ble jentene identifisert og materialet ble kategorisert etter fylker.

Snapchat-sakene

Da Kripos aksjonerte i de to sakene var hensikten å begrense spredningen av bildene. Aksjonen i oktober, og åpen og skjult tilstedeværelse på internett i etterkant, førte til en klar nedgang i spredningen av de aktuelle bildene.

Siden aksjonen har Kripos etterforsket og ført for retten to saker der norske menn har lastet ned og delt ulovlige nakenbilder, som blant annet Facebook, Instagram, Snapchat og en rekke andre sosiale medier.

Disse sakene viser at politiet med dagens lovverk kan straffeforfølge de som laster ned bilder som er spredt uten samtykke av den som har lagt ut bildene.

- Politiet tar nå flere og flere som deler og oppbevarer intime og ydmykende bilder og filmer av andre. Økt oppmerksomhet mot dem som deler vil forhåpentligvis få flere til å innse at nedlastning og deling av bildene er ondsinnede overgrep mot de som berøres av det. De som blir eksponert på denne måten vil alltid leve med usikkerheten om at bildene deres vil kunne dukke opp igjen og igjen, sier Ole Kristian Bjørge, politiadvokat i Kripos.

31-åringen er dømt til 120 timers samfunnstejenste og inndragning av en PC. Påtalemyndigheten vil vurdere å anke straffeutmålingen.

I 2016 ble en 21 år gammel mann ble dømt i Eidsivating lagmannsrett for heleri etter å ha lastet ned og delt over 36 000 bilder. Saken ble anket til Høyesterett og de opprettholdt straffen for dataheleri på 120 dager.

Et alvorlig samfunnsproblem

Dommen legger vekt på at ulovlig deling og oppbevaring av bilder delt uten samtykke er et alvorlig problem.

Ulovlig spredning av private bilder er et økende samfunnsproblem. For de personene som rammes, er det et alvorlig overgrep som i realiteten er evigvarende, ettersom det ikke er mulig å sikre seg at bildene fjernes fra nettet.

- Gjennom etterforskningen har det vært viktig for Kripos å stille til ansvar de som tilegner seg intime bilder av unge jenter som aldri har vært ment for offentligheten, sier Bjørge og fortsetter:

- Gjennom denne etterforskningen har vi fått innblikk i en delingskultur blant ungdom som opptrer svært kynisk og som deler uten tanke på ofrene.

Dommen fremhever også at det er dem som deler som står ansvarlige, ikke jentene som har tatt bildene.

"... det forhold at flere av de avbildede kvinnene åpenbart har utvist dårlig nettvett, ikke er en formildende omstendighet. Ansvaret for at denne ubetenksomheten er blitt utnyttet, hviler utelukkende på gjerningsmannen.

En av kvinnene som fikk sine intime bilder spredt på internett har i ettertid fortalt at hun ble identifisert med navn og bosted, og at det var en diskusjonstråd knyttet til bildene. Dette førte til at fremmede menn tok kontakt med henne. I 2016 ble hun kontaktet av ukjente menn ca. fem ganger i måneden.

Nakenbildene som ble spredt tok hun da hun var 16 år. Bildene var bare ment for kjæresten, som hun stolte blindt på.

For mange av ofrene vil det være en tilleggsbelastning å vite at de selv har gjort overgrepet mulig ved å la seg fotografere eller fotografere seg selv.

Amerikanske kjendiser

Dommen handler også om nedlasting av bilder og videoer av amerikanske kjendiser. Det er bilder og videoer som i 2014 kom på avveie og som deretter ble spredt på ulike steder på internett.

- Vi har stor grunn til å tro at svært mange nordmenn har lastet ned disse bildene. Dommen viser at det heller ikke er rett fram å dele bilder og videoer av personer som i utgangspunktet har interesse av offentlig eksponering. Dommen gjør det klart at det er ulovlig å laste ned, eller være i besittelse av også dette materialet, sier Bjørge.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontakt

Kripos' pressetelefon: 23 20 80 60