Pressemelding sendt ut 12. juli 2018, kl 1200

Øksnes-saken: Status i søket 20. juli

Politiet har siden onsdag 18. juli søkt med likhunder og båt med skanner etter savnede Truls Henrik Johansen. Søkene har pågått i områdene fra Børøya mot Svinøysundet, men i dag kommer søket til å bli konsentrert om et område utenfor Hjellsandvika mot Tunnstad. Det kommer å bli brukt likhunder, dykkere samt at båten med skanner kommer til å søke i samme område.

Bakgrunnen for at politiet konsentrerer søkt i dette området er fordi likhundene i går kveld gjorde markering i dette området. Det er viktig for politiet å understreke at selv om man får markering fra likhund så er ikke dette noen garanti for at savnede befinner seg i dette område, men det gir grunnlag for å undersøke området enda nærmere. Da det er tett med sjøgress i det aktuelle området blir det hentet inn redningsdykkere fra Salten brann for å få gjort de nødvendige undersøkelsene av havbunnen i det aktuelle området.

Politiet ber om at folk og båter holder god avstand til søkene slik at de ikke forstyrrer hundene som trenger arbeidsro for å gjøre jobben sin.

Politiet vil komme med en oppdatering når det er noe nytt å melde.

-------------------------

Pressemelding sendt ut 18. juli 2018, kl 0830

Droneforbud i forbindelse med politiets søk i Øksnes

I forbindelse med at politiet i dag onsdag skal starte opp å søke med likhunder etter savnede Truls Henrik Johansen, vil det bli droneforbud i området Børøyfjorden/Svinøysundet utenfor Øksnes i Vesterålen.

All rutebåttrafikk til og fra Myre vil i tiden mens søkene pågår bli lagt om nordsiden av Skogsøya og politiet oppfordrer all småbåttrafikk i området om å ikke komme for nært området der søkene pågår.

Vi beklager de utfordringene som dette skaper for båttrafikken, men ber om forståelse for at hundene som skal søke i området må ha rolige omgivelser når de søker.

------------------------------------------

Pressemelding sendt ut 16. juli kl 1400

Får bistand fra svenske likhunder i søket etter savnede Truls Henrik Johansen

Politiet i Nordland har i dag fått tilbakemelding fra Svensk politi om at likhundene som det ble anmodet om før helga, kan bistå i søket etter savnede Truls Henrik Johansen. Dette er hunder som er spesialtrente til å søke etter lik i vannet.

Dersom alt går etter planen vil hundene være på plass i Øksnes og klare til å starte søket fra og med onsdag 18. juli.

---------------------------

Pressemelding sendt ut 12. juli kl 1445

Gir ikke opp å finne savnede

De aktive søkene etter savnede Truls Henrik Johansen har hatt pause siden fredag i forrige uke, men etterforskningen av hendelsene i forbindelse med at savnede skal ha falt i havet har pågått for fullt.

Etterforskningene har hatt et særskilt fokus på avhør, elektroniske spor og analyser av hendelsesforløpet. De områdene som det har vært søkt aktivt i fram til nå har vært basert på opplysninger som politiet hadde på det tidspunktet. Nå fortsetter politiet søkene basert på den informasjonen som etterforskningen i dag tilsier. Søkene blir derfor flyttet til havområdene fra Svinøysundet og østover mot Myre. Politiet forventer å komme i gang med disse søkene fra lørdag 14. juli.

Før helga ble to av de tre som er siktet i saken sluppet fri fra varetekt. Når det gjelder den tredje som er siktet for uaktsomt drap eller å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand så sitter vedkomne varetektsfengslet fram til 19. juli og politiet har ennå ikke tatt stilling til om man kommer til å be om forlenget fengsling når varetektstiden utløper.

----------

Pressemelding sendt ut 5. juli kl 1715

To av tre løslates fra varetekt

I forbindelse med at politiet etterforsker hendelsen da en mann skal ha falt i vannet utenfor Øksnes i Vesterålen 15. juni, er tre personer blitt siktet i saken. En person ble siktet for uaktsomt drap eller å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Vedkomne sitter nå i varetekt med brev og besøksforbud fram til 19. juli. Politiet har ennå ikke tatt stilling til om man kommer til å be om forlenget fengsling når varetektstiden utløper.

For de to andre som er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand og/eller å ha bidratt til det, ble disse varetekstfengslet med brev og besøksforbud fram til 5. juli. Politiet har nå besluttet at man ikke kommer til å be om forlenget fengsling av disse. Grunnen til at man ikke ber om forlenget fengsling er fordi politiet mener at faren for bevisforspillelse ikke lengre er tilstede.

Politiets fokus i denne saken har hele tide vært å finne savnede, samt å få klarlagt hendelsesforløpet i forbindelse med at savnede skal ha falt i sjøen. Politiet jobber systematisk sammen med Kripos og etterforskning vil fortsette som planlagt i dagene fremover med blant annet avhør, elektroniske spor og analyser av hendelsesforløpet.

------------------------------------------------

Pressemelding sendt ut 27. juni kl 17.00

Varetektsfengsling for alle de tre siktede
Politi- og påtalemyndigheten fikk lagmannsrettens medhold til varetektsfengsling av tre menn i forbindelse med savnet mann i Øksnes, Vesterålen. Hver av de tre er varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud.

En er siktet for uaktsomt drap eller å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Tingretten bestemte varetektsfengsling av denne siktede, men avgjørelsen ble anket.

To menn er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand og/eller å ha bidratt til det. Tingretten gav ikke medhold til varetektsfengsling av disse, men politiet anket avgjørelsen. Lagmannsrettens avgjørelse angående alle de tre siktede mottok politiet nå i ettermiddag.

-Vi tar avgjørelsen til etterretning og mener det er bra for den videre etterforskningen at disse holdes i varetekt. Vårt mål er todelt; vi vil finne den savnede og vi vil finne ut hva som har skjedd med ham. Det sier Anne Margrethe Kleczka.

-Vi jobber videre med etterforskingen som planlagt, sammen med Kripos. Det vil også gjøres flere søk etter den savnede. Det var et lite opphold i søket i går, grunnet uvær i Vesterålen, men vi har ikke gitt opp å finne ham.

----------------------------------------------------------

Pressemelding sendt ut 25. juni.2018, kl 12.40

Politiet i Vesterålen har jobbet med saken gjennom hele helga. Det har vært gjennomført flere avhør og det følges opp tips som er kommet fra publikum. Men vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen og mye arbeid gjenstår.

En person ble i forrige uke varetektsfengslet i fire uker. Han er siktet for uaktsomt drap og/eller å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

To andre er siktet for å ha hensatt savnede i en hjelpeløs tilstand eller medvirket til dette. Politiet fikk ikke tingrettens medhold til varetektsfengsling av disse, men har anket avgjørelsen til lagmannsretten. Vi venter nå på lagmannsrettens kjennelse.

Gjennom helga har det foregått omfattende søk etter den antatt omkomne. Politi og frivillige har søkt i vann og på land området der den savnede sist ble observert. Strandsoner er undersøkt på øyer, holmer og skjær. Forskningsfartøyet Gunerius har skannet havbunnen i store områder og det har vært brukt undervannskamera. Nå skal politiet ta en gjennomgang av det som er gjort i søket og hva som skal gjøres videre.

-----------------------------------------------------------------

Pressemelding sendt ut 22. juni 2018, kl 11.00

Politiet fikk medhold til varetektsfengsling for en av de tre som ble framstilt for Vesterålen tingrett i går. Mannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Man fikk ikke medhold i varetektsfengsling for de to andre. Påtalemyndigheten vil anke kjennelsen til lagmannsretten. De to mennene blir i politiets varetekt inntil avgjørelsen er tatt.

Det presiseres at de to som en ikke fikk medhold til varetektsfengsling for er siktet for å ha hensatt savnede i en hjelpeløs tilstand eller medvirket til dette.

Politiet videre med søk etter den savnede mannen, og har samtidig fullt trykk på etterforskningen for å få avdekket hva som har skjedd.

------------------------------------------------------------

Pressemelding sendt ut 21. juni 2018, kl 10.15

De tre ble pågrepet tirsdag og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. De er siktet for uaktsomt drap og/eller å ha hensatt savnede i en hjelpeløs tilstand, eller medvirkning til dette.

De tre siktede skal ha vært i kontakt med savnede tett opp mot tidspunktet da han forsvant. De ble alle tre plukket opp av Redningsskøyta samme natt.

Politiet jobber videre med å avdekke hva som har skjedd. Lokalt politi får teknisk og taktisk bistand fra Kripos i etterforskningen.

Samtidig med etterforskningen pågår fortsatt søket etter den savnede mannen.

Ber publikum om hjelp

Politiet ber publikum være ekstra oppmerksomme. Ved funn av gjenstander i aktuelt område ønsker politiet å bli varslet umiddelbart.

Ved tips ber politiet om at publikum tar kontakt med politiet på 02800.