Dette gjelder Politidirektoratet, Politiets IKT-tjenester, Politiets fellestjenester, Kripos, Oslo politidistrikt og flere.

Enheter og nye postadresser i politiet