De to er siktet etter Straffelovens §232.

Det ble samme dag gjennomført ransakelser. De siktede ble fremstilt for varetektsfengsling lørdag 24. juni. Begge er varetektsfengslet med isolasjon i to uker.

-- Vi skal gjennomføre flere etterforskningsskritt de nærmeste dagene, herunder avhør av de siktede. Av hensyn til dette arbeidet har vi ikke anledning til å gi ytterligere informasjon nå, sier Yngve Myrvoll, leder for Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

Vi tar sikte på å gi en orientering om status i saken onsdag 27.6. kl. 1000 (tentativt). Egen invitasjon vil komme.

Kontaktperson:
Yngve Myrvoll, leder for Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

Politiet har ikke anledning til å gi ytterligere informasjon før onsdag.