Bilde viser noen av de som har jobbet med denne satsningen mot ungdomskriminalitet i Bodø. Fra venstre: Ingunn Dalen, Felles ansvar, Rune Rødbekk, Felles Ansvar, Knut Waldemar Solli, krimsjef politiet i Bodø, Thomas Torshaug, leder for U-18 gruppen hos politiet i Bodø, Thea Brunæs, ptaruljen i Bodø, Kjersti Troøien, patruljen i Bodø og Christina Aas, Konfliktrådet.
Bilde viser noen av de som har jobbet med denne satsningen mot ungdomskriminalitet i Bodø. Fra venstre: Ingunn Dalen, Felles ansvar, Rune Rødbekk, Felles Ansvar, Knut Waldemar Solli, krimsjef politiet i Bodø, Thomas Torshaug, leder for U-18 gruppen hos politiet i Bodø, Thea Brunæs, ptaruljen i Bodø, Kjersti Troøien, patruljen i Bodø og Christina Aas, Konfliktrådet.

Det var flere meldinger om salg av narkotika og vold som fikk politiet til å reagere høsten 2017. Det ble besluttet å iverksette ytterligere informasjonsinnhenting for å kartlegge både om, og i så fall hvor stort omfang, dette foregikk i. De innledende undersøkelsene ble gjort i tett samarbeid mellom Bodø politistasjon og felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE) i Nordland.

Voksende problem med narkotikarelatert kriminalitet

Politiet avdekket gjennom informasjonsinnhentingen at det var minst 60 navngitte elever som kunne være involvert i kriminaliteten.

- Konklusjonen av de innledende undersøkelsene var at Bodø videregående hadde et voksende problem med bruk og omsetning av narkotika, samt narkotikarelatert kriminalitet blant flere elever, sier Solli. Politiet i Bodø valgte med den bakgrunn å gjøre ungdomskriminalitet til et prioritert satsingsområde i 2018. Satsingsområdet internt i politiet gikk under navnet "OP3L".

Forebygging i fokus

Totalt sett har politiet opprettet 85 straffesaker mot til sammen 36 personer i 2018. Personer som politiet mener kan knyttes til bruk/omsetning av narkotika ved Bodø videregående skole. I tillegg har politiet også gjennomført omlag 30 bekymringssamtaler utenfor straffesakssporet.

- Målet til politiet har ikke vært å opprette flest mulig straffesaker, men å finne et riktig forebyggende tiltak for den enkelte. Det har derfor vært gjennomført en kombinasjon av etterforskning, pågripelser, avhør og bekymringssamtaler hvor den enkelte sin verge har vært involvert i de tilfellene vedkommende har vært under 18 år, sier Solli.

Satsningen fortsetter

Gjennom arbeidet med OP3L har politiet fått god oversikt over ungdomskriminaliteten i Bodø. Noe som bekymrer politiet er utviklingen mellom grupperinger innad i miljøet.

-Vi har informasjon som tilsier at grupperinger er i konflikt med hverandre, og at dette kan relateres til narkotikaomsetning. Mellom disse grupperingene er terskelen for grov vold og trusler lav, og det er også uttalt fra enkelte, at man har et ønske om at miljøet skal bli tøffere. Dette mener vi er svært bekymringsfullt, forteller krimsjefen i Bodø.

Mange som kan hjelpe

Å forebygge er et viktig ansvar som samfunnet har i felleskap. Politiet har allerede et godt samarbeid med de videregående skolene i Bodø og andre aktuelle samarbeidsaktører, men det er viktig at alle gode krefter nå står fram og jobber sammen.

- Politiet skal ikke slippe tak i denne satsningen. Vi skal gjøre vårt, men jeg oppfordrer alle også foreldre og foresatte til å følge opp -og følge med ungdommen, også i sommerferien. De trenger sterke nettverk rundt seg. Er du bekymret så ikke nøl med å ta kontakt. Vi er mange som vil hjelpe!