Brann i avfallsanlegget ved Galsomelen

Slukkingsarbeidet tirsdag har gitt gode resultat, og røykutviklinga er nå på et minimum. Røyken utgjør ikke lenger en fare for befolkninga i området.

Det brøt søndag ut brann i et avfallsmottak i Galsomelen. Evakuering ble iverksatt mandag 2. juli fordi kraftig røykutvikling utgjorde en potensiell fare for beboere i området. Røyken fra brannen kunne utgjøre en fare for beboere i området, og brannevesenet forventet at slukkingsarbeidet kunne bli langvarig. Spredning av potensielt giftig røyk vil også avhenge av vindretning og vindstyrke, og politiet beslutta evakuering mandag ettermiddag etter ei samla vurdering av innbyggernes sikkerhet.

Vi takker beboerne i området for samarbeidsviljen i forbindelse med evakueringa.

Det er ikke meldt om skader i forbindelse med brannen.

Nordreisa kommune gir oppdateringer om brannen på sine nettsider.

  • Beredskap