Etterforskningen er i all vesentlighet gjennomført og jurister vil nå ta en gjennomgang av saken før den oversendes til Statsadvokaten i Nordland for påtalemessig avgjørelse. Det er forventet at saken vil være klar til oversendelse til Statsadvokaten i løpet av høsten.

Mange fornærmede

Pr 1. juli 2018 er det registrert 40 fornærmede i saken. De fornærmede er i all hovedsakelig menn og siktede og de fornærmede tilhører i stor grad samme lille lokalmiljø. Det har vært gjennomført avhør av alle fornærmede, samt en rekke vitner. Den omfattende etterforskningen bygger i all vesentlighet på disse avhørene, avhørene av siktede, samt analyse av elektroniske spor. Kripos har bistått med avhør av fornærmede og vitner som er bosatt i andre deler av landet.

Har ikke erkjent straffeskyld

Siktede er en mann i 60 årene bosatt i Ofoten. Han er siktet etter straffelovens § 305 og § 304, som har en strafferamme på fengsel inntil 3 år. Siktede var i 1999 mistenkt i en liknende sak, men denne saken ble henlagt samme år etter gjennomført etterforskning. Siktede har forklart seg til politiet igjennom fire avhør, og stiller seg uforstående til mistanken som er rettet mot han. Han har ikke erkjent straffeskyld etter siktelsen.

Viktige bidrag til etterforskningen

Mange av sakene som politiet har etterforsket er hendelser som har skjedd i løpet av de siste 40 årene. Det er derfor forventet at mange av sakene vil måtte henlegges på grunn av foreldelse, men politiet vil understreke at alle som har valgt å stå frem har bidratt til etterforskningen. Vi ønsker å berømme alle sammen for at de valgte å forklare seg for politiet, med den belastningen det medfører.