I løpet av høsten 2018 skal Agder politidistrikt sammen med de andre politidistriktene i Norge øke sin tilstedeværelse på nett. Politidirektoratet har i den forbindelse besluttet å iverksette en strategi for bruk av sosiale medier i politiet, som innebærer at det åpnes opp for toveis kommunikasjon med publikum.

- Politiet har for så vidt vært på sosiale medier en stund, men tilstedeværelsen i politi-Norge har ikke vært satt i system. I løpet av det neste året vil dette endre seg. Nå skal hele politi-Norge etablere seg på sosiale medier, blant annet med stasjonære politiposter på Facebook som publikum kan kommunisere med, sier Svein Enersen, leder av stab for kommunikasjon i Agder politidistrikt.

Førstkommende helg, under Palmesus-festivalen, vil Agder politidistrikt teste ut dialogen med publikum gjennom det sosiale mediet Snapchat – som er ungdommens prefererte kommunikasjonskanal.

- Dette blir spennende å prøve ut, og det er første gang Agder politidistrikt gjør et slikt grep. Målet med å kommunisere gjennom Snapchat under Palmesus er at publikum skal kunne tipse oss på en enkel måte og vi skal gi dem informasjon. Med bistand fra nettpatruljen i Kripos, som har lang erfaring med bruk av sosiale medier, ønsker vi å få inn informasjon fra publikum som bidrar til at vi kan forhindre eller stanse uønskede hendelser, sier seksjonsleder for etterretning i Agder politidistrikt, Torgeir Winsnes.

Tanken er at politiet skal være tilgjengelig i en tidsbegrenset periode fredag og lørdag på Snapchat med kontoen "Politiet på Palmesus".

- Politiet vil være fysisk til stede på Palmesus med flere patruljer. Erfaringer fra tidligere år tilsier at arrangøren har god kontroll og at vi samarbeider godt. Samtidig er vi klar over at når 17.500 feststemte ungdommer samles på et geografisk lite område, så er sjansen overveiende for at det kan skje kriminelle handlinger som verken vi eller publikum ønsker. Innkommende informasjon som vi får fra publikum på Snapchat kan bidra til at vi stanser eller forhindrer uønskede hendelser, sier Winsnes.

Politiet på Snap
Politiet i Agder vil bruke Snapchat til å kommunisere med deltakerne på Palmesus-festivalen som arrangeres i Kristiansand førstkommende helg.
FotoKripos