- Vi er veldig fornøyd med å få Roger Bjerke inn i denne viktige stillingen i Politidirektoratet. Han har erfaring fra både privat og offentlig sektor, og bred og solid erfaring fra økonomi og virksomhetsstyring. Vi hadde en god søkermasse med totalt 34 søkere, og mange av dem var godt kvalifiserte, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Selv ser Roger Bjerke frem til å starte opp i Politidirektoratet.

- Jeg gleder meg til å jobbe i en så stor og viktig samfunnsaktør som politiet. I første omgang ser jeg frem til å bli kjent med avdelingen og få oversikt over arbeidsoppgavene. For å løse våre felles oppgaver, blir samarbeidet mellom POD, resten av etaten og tillitsvalgte viktig i min nye rolle, sier Roger Bjerke.

Utvikle og iverksette

Avdeling for strategi, økonomi- og virksomhetsstyring ivaretar strategisk planlegging og økonomi- og budsjettprosesser, samt mål- og resultatstyringsarbeidet i politiet. Ansvaret omfatter langsiktig planlegging, virksomhetsstyring og budsjettprosesser samt analyser og oppfølging av resultater og mål. Fra 1.1.2019 endres avdelingens arbeidsoppgaver, og han vil lede den nye styringsavdelingen i direktoratet som vil ha ansvaret for økonomi og virksomhetsstyringen i etaten.

En sentral oppgave for avdelingen fremover er å utvikle og iverksette en mer helhetlig og målrettet økonomi- og virksomhetsstyring av etaten, og avdelingen er sentral i det pågående reformarbeidet i politiet.

Roger Bjerke kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i DIFI, og har tidligere vært avdelingsdirektør og i en periode fungert som leder av DFØ. Tidligere har han jobbet for Steria, Deloitte og Forsvaret. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen. I tillegg har han en master fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Han overtar stillingen i Politidirektoratet etter Frede Hermansen.