Av hensyn til etterforskningen har politiet vært svært restriktiv med å gi informasjon om saken. Det vil fortsatt være nødvendig å være tilbakeholden med informasjon, men for å hindre ytterliggere spekulasjoner og faren for uriktige slutninger, ønsker politiet å gi følgende informasjon om etterforskingen:

Troms politidistrikt gjorde et beslag av 66 kg amfetamin i oktober 2017 i Tromsø sentrum. En mann i starten av 40-årene fra Serbia ble pågrepet samme dag og siktet for overtredelse av straffeloven § 232 annet ledd første straffalternativ jf. første ledd, jf. § 231 første ledd. Dette er bestemmelsen om grov narkotikaovertredelse som omfatter betydelig mengde. Siktede ble varetektsfengslet og sitter fortsatt fengslet. Oppnevnt forsvarer for siktede er advokat Reidar Steinsvik.

Mann pågrepet

Den 1. mars 2018 i Tromsø pågrep politiet en norsk mann i starten av 40-årene i forbindelse med etterforskningen av saken. Han ble påfølgende dag varetekstfengslet siktet for overtredelse av samme straffebestemmelse som nevnt ovenfor. Han sitter fortsatt varetekstfengslet. Oppnevnt forsvarer for siktede er advokat Annichen Rye-Holmboe.

Den 26. mars 2018 ble en tysk statsborger i starten av 40-årene pågrepet i Serbia etter anmodning fra Troms politidistrikt. Han ble begjært utlevert og først fengslet i Serbia, for deretter medio april å bli utlevert til Norge. Han ble den 20. april varetekstfengslet av Nord-Troms tingrett siktet for overtredelse av samme straffebestemmelse som nevnt ovenfor. Han sitter fortsatt varetekstfengslet. Oppnevnt forsvarer for siktede er advokat Halvor Frihagen.

Alvorlig sak

Den 21. juni ble ytterliggere 2 menn pågrepet og siktet i forbindelse med etterforskningen av saken. Begge mennene er fra Tromsø og i 40-årene. De ble den 23. juni fengslet for en periode på 14 dager siktet for overtredelse av samme straffebestemmelse som nevnt ovenfor. Politiet har begjært de siktede fengslet for ytterliggere 4 uker, og fengslingsspørsmålet avgjøres i dag av Nord-Troms tingrett. Oppnevnt forsvarer for de to sist siktede er advokat Arild Langenes og advokat Jan Christian Kvanvik.

Politiet vurderer saken som alvorlig, ikke minst sett i lys av mengden narkotika. Sakskomplekset omfatter innførsel og oppbevaring av narkotika utover enkeltbeslaget av 66 kg amfetamin. Politiet vil på nåværende tidspunkt ikke opplyse om mengde eller type narkotika, ei heller når disse forhold mistenkes å ha funnet sted. Vi vil heller ikke gi informasjon om hvilken rolle politiet mistenker den enkelte siktede å ha i saken, likeledes om mistanken knytter seg til hele eller deler av saken.

Kripos og Europol

Vi samarbeider med andre politidistrikter og med andre lands politimyndigheter, og i den forbindelse også Kripos og Europol.

Det gjenstår fortsatt mye etterforskningen, og vi kan ikke utelukke ytterliggere pågripelser.

Av hensyn til etterforskningen og fare for forspillelse av bevis, vil ikke politiet nå eller i løpet av de neste uker gi ytterliggere opplysninger om saken. Det inkluderer hvilke etterforskingsskritt som er foretatt, hva som gjenstår og hva den enkelte siktede eller andre har forklart i avhør.

  • Pressens kontaktperson i anledning saken er:
  • Påtaleleder Einar Sparboe Lysnes på 909 65 390.

Fra neste uke:

  • Ståle Luther, seksjonsleder Felles etterforskningsenhet på 917 33 238.