Du kan sende søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg til Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 Tromsø. Du kan også levere søknaden ved Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor, Målselv lensmannskontor, Finnsnes lensmannskontor, Harstad politistasjon eller Tromsø politistasjon.

Søke om våpentillatelse