Avslutter søk

Politiet i Nordland avslutter i dag søk under vann etter savnede Truls Henrik Johansen, som er antatt omkommet. Søket har pågått i Øksnes siden han forsvant på sjøen den 15. juni.

Det er betydelige ressurser som har blitt brukt i søket, deriblant dykkere, likhunder og ulike sensorer for søk under vann. Det er også gjort en betydelig innsats av frivillige mannskaper.

Søket har foregått i et stort geografisk område. Den siste tida har man konsentrert arbeidet i det området for likhunder har markert. Det er ikke gjort funn.

Etter en grundig vurdering avsluttes i dag det aktive søkearbeidet og man går over i en overvåkingsfase. Det vil si at vi vil følge med på land og i havoverflaten, men det det vil ikke foregå letearbeid med den systematikk og intensitet som har vært i de snart seks ukene som har gått.

Målet og ønsket har hele veien vært at vi skulle finne savnede. Det har vi dessverre ikke klart. Politiet vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i søket, for den innsats som hver enkelt har lagt ned i et forsøk på å finne savnede.

Dette sier Per Erik Kalland Hagen, leder for geografisk driftsenhet Lofoten og Vesterålen, Nordland politidistrikt.

Straffesak

Parallelt med søket har politiet jobbet med etterforskning av straffbare forhold.

- Saken etterforskes fortsatt med full styrke og siktelsene til de tre som er siktet i saken opprettholdes. Dette sier Steffen Ravnåsen, seksjonsleder for påtale, Lofoten og Vesterålen, Nordland politidistrikt.