Bakgrunnen for aksjonen var å kontrollere byggeaktivitet i skjærgården for å undersøke om norske lover og regler i arbeidslivet blir fulgt, samt avdekke om det blir brukt arbeidskraft som ikke har lovlig opphold i Norge.

- Det bygges og restaureres på hus og hytter i strandsonen langs hele sørlandskysten. Erfaring har vist at en del av dem som jobber, jobber uten kontrakter, gjeldende tariffer eller gjeldende norske arbeidsdokumenter, sier Jan Kåre Eriksen, politiførstebetjent i Agder politidistrikt/ talsperson for a-krimsenteret i Kristiansand.

21. august ble det kontrollert på byggeplasser i området fra Risør til Grimstad. 22. august fortsatte kontrollene i områdene fra Lillesand til Mandal. I forkant hadde politiet kartlagt aktuelle kontrollsteder hvor det foregår byggeaktivitet. Det ble foretatt totalt 31 kontroller.

Resultater

- Under aksjonen ble 13 personer bortvist fra arbeidsplassen etter politiloven grunnet manglende arbeidsdokumenter. En person ble anmeldt for brudd på forurensningsloven og ett arbeid ble stanset grunnet usikret arbeid i høyden. I tillegg ble det gitt flere pålegg om utbedringer til foretak fra Arbeidstilsynet. Skatt sør, NAV Kontroll og kemneren i Kristiansandsregionen vil i etterkant undersøke opplysninger som har blitt gitt a-krim senteret, sier Eriksen.

- Det ble ikke avdekket ulovlig arbeidskraft denne gangen, men det ble gitt informasjon og veiledning til mange av firmaene som ikke hadde full kontroll på alle krav som stilles i forbindelse med arbeid på byggeplass, sier Eriksen.

Aksjonen var planlagt og gjennomført av a-krimgruppen i Kristiansand, med bistand fra Kystvakta. I tillegg bistod politiets felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, samt miljøkrimkoordinator.

A-krimsenteret er et samarbeid mellom politiet, NAV Kontroll, Skatt sør, Arbeidstilsynet, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.

Spørsmål fra media kan rettes til:

Politiførstebetjent i Agder politidistrikt, Jan Kåre Eriksen. Han kan nås på telefonnummer 959 46 313.

Seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Kenneth Tønnesen. Han kan nås på telefonnummer 922 58 384.

Kontroll på byggeplass
Kontroll på byggeplass
FotoA-krimsenteret

Fakta a-krimsenteret Kristiansand

  • A-krimsenteret i Kristiansand ble åpnet i 2016, et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet i Agder.

  • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatt sør, Agder politidistrikt, NAV Kontroll, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.

  • Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Logo a-krim