Høringen ble gjennomført på bakgrunn av Riksrevisjonens undersøkelse av hvordan arbeidet med objektsikring er fulgt opp siden 2014.

Les politidirektørens innledning her (70 kB).