Politiet i Nordland har vakthold ved ulykkesstedet i påvente av at kriminalteknikere, samt mannskaper fra Statens havarikommisjon og Salten Brann skal ankomme. På grunn av ulykkesstedets beliggenhet er det nødvendig å få helikopterstøtte for å fly inn mannskapene og vi avventer nå tilbakemelding fra Sea King på om de kan bistå med dette.

Når det gjelder de omkomne så er ikke identiteten til disse fastslått ennå, men politiet har ingen grunn til å tro at det er noen andre enn de to som etter planen skulle befinne seg i flyet og pårørende til disse er derfor varslet. Kriseteam og prest er også varslet.