- Det fine været gjennom hele sommeren har medført at det har vært stor trafikk og mange båter på sjøen. Målet til politiet var å ha økt tilstedeværelse på sjøen hvor fokus skulle være på promille, fart og lanternebruk, sier koordinator for sjøtjenesten i Agder politidistrikt, Miriam Stausland.

Det var også et mål om å kontrollere 2500 førere i løpet av åtteukersperioden fra midten av juni til midten av august. I 2017 ble 1912 førere kontrollert i samme tidsperiode.

- Vår økte tilstedeværelse sørget for at vi kontrollerte over 1000 flere båter enn i fjor. Det er vi fornøyd med. Vi er også tilfreds med at vi har klart å patruljere hele distriktet, sier Stausland.

Sjøkoordinatoren er imidlertid skuffet over hvor mange som politiet har reagert på når det gjelder promille og fart.

Sammenlignet med i fjor er det nesten en dobling av personer som kjørte båt i ruspåvirket tilstand.

- I fjor registrerte politiet 32 personer som førte båt i ruspåvirket tilstand. I år er tallet 60. Det vil jeg si er skremmende. Når man vet hvor stor fare som er forbundet med å kjøre i påvirket tilstand, og at kombinasjonen høy fart, promille og manglende lanternebruk er det som fører til de alvorligste ulykkene på sjøen, så er denne sommerens resultater nedslående, sier Miriam Stausland.

I fjor sommer ble det registrert 83 førere som kjørte med for høy fart. I år var det 193 førere som fikk reaksjon fra politiet.

- Det kan virke som om det er liten kunnskap om fartsgrensen på fem knop 50 meter fra land i enkelte kommuner. Til tross for informasjon til publikum om hvor de kan finne fartsgrensene i den enkelte kommune, ser vi at mange ikke tar hensyn eller mangler kunnskap, sier Stausland.

Kontaktperson for Agder politidistrikt i denne saken er koordinator for sjøtjenesten, Miriam Stausland. Hun kan nås på telefon 90 10 09 01.