Politiadvokat Julie Dalsveen blir intervjuet av NRK
Politiadvokat Julie Dalsveen orienterte pressen om status i saken.
FotoPolitiet/Heidi K. Sørskog

Innstillingen vil etter fast praksis ikke bli utdypet nærmere.

Det har vært jobbet med saken gjennom hele sommeren og ferdigstillelse av de siste etterforskingsskrittene er fullført de siste dagene. Politiet og påtalemyndigheten tar for øvrig høyde for at det kan være aktuelt med ytterligere etterforskingsskritt i en sak som denne.

Obduksjonsrapporten klar

Politiet har mottatt den endelige obduksjonsrapporten i Janne Jemtland-saken. Den konkluderer med at drukning antas å være dødsårsak.

Skuddskaden Janne Jemtland ble påført er en dødelig skade i seg selv.

Påtalemyndigheten kan ikke gå nærmere inn på obduksjonsrapporten eller andre bevis i saken nå da dette vil være å anse som forhåndsprosedyre. Dette gjelder også detaljer rundt våpenet som ble funnet 8. mai og politiets undersøkelser av dette. Mobiltelefonen til Janne Jemtland er fortsatt ikke funnet.