Status i savnetsaken - Arjen Kamphuis

Politiet jobber fortsatt på med full styrke for å finne ut hvor den nederlandske mannen Arjen Kamphuis er. Etter gårdagens deltagelse på Åsted Norge på TV2 har vi fått inn en rekke interessante tips som vi følger opp. Det dreier seg om totalt rundt 25 tips. De fleste av tipsene er observasjoner av en mann som ligner beskrivelsen og/eller bildet av Kampuis. Et par av dem fra Bodø-området, men de fleste er fra Stavanger og Vikeså, og de er fra tidsperioden 30. august og i dagene etter. Vi følger opp hvert enkelt tips.

Vi takker for tipsene vi har fått så langt. Politiet oppfordrer fortsatt til at de som måtte ha informasjon å komme med om å ta kontakt.

Saken er fortsatt åpen. Vi etterforsker flere tråder og har ingen hovedteori per i dag om hva som har skjedd, eller om det har skjedd en straffbar handling.

Dette sier politiinspektør Bjarte Walla, Nordland politidistrikt.

English version:

Police update concerning missing person – Arjen Kamphuis

The police still investigates the disappearnce of the Dutchman Arjen Kamphuis. After yesterdays participation on the TV program Åsted Norge we have recieved about 25 interesting tips form wievers. Most of the tips are observations of a man who fits the discription of Kamphuis, around the 30th of August and the follwing days. The observations are made mostly nearby Stavanger and Vikeså and a couple of observations are made in the Bodø area.

The Police is following up each tip, and they are mostly apprecitaed. We still wish to be contacted by those who might have information.

This case is still considered open for many possible outcomes. The investigation follows different kinds of leads. There is no main theory so far, and there is no leaning toward a criminal act.

This says Bjarte Walla, Assistant Chief of Police, Nordland police.