NC3-sjef Olav Skard Jørgensen utenfor Kripos-bygget.
NC3-sjef Olav Skard Jørgensen utenfor Kripos-bygget.
FotoKripos

Olav Skard Jørgensen har vært på jobb i Kripos i det han selv beskriver som «to travle og meget interessante uker». Han kommer fra Etterretningstjenesten, og har hatt stilling som avdelingsdirektør og sjef for etterretningsstaben i Forsvarets operative hovedkvarter.

Nå skal han bygge opp Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3) på Kripos.

– Jeg er tatt imot og inkludert på en meget god måte, og har møtt en dyktig og selvdrevet flokk. Samtidig har jeg naturlig nok lært mye mer om politiet, sier Jørgensen.

– Vil øke kjennskapen til politiet

Frem mot det egentlige startskuddet for NC3 på nyåret, skal Jørgensen jobbe med å bli enda bedre kjent med både organisasjonen og feltet han skal jobbe med.

– Jeg skal bruke tiden fremover til å bedre min egen forståelse for kriminalitetsområdet og øke kjennskapen til politiet som helhet, justissektoren for øvrig, samt andre statlige og private aktører som vi bør samarbeide med.

Han mener det er flere likheter enn ulikheter mellom det digitale politiarbeidet og det tradisjonelle.

– Samtidig må vi unngå at digitalt politiarbeid beskrives, oppfattes eller praktiseres som noe sært og på siden. Vi må støtte førstelinjepolitiet og være en styrkemultiplikator for de eksisterende etterforskningsmetoder. Det handler om å skape et langsiktig bidrag til økning av politiets etterforskningskompetanse.

– Umulig å pågripe seg ut av problemet

Forebygging og forhindring av straffbare handlinger blir en hovedsatsing for NC3. Samtidig er det viktig for Jørgensen at de gjennom bistand skal jevne ut kompetansen i distriktene. Han ser også for seg et samarbeid utover landegrensene og oppsøkende virksomhet som noen av virkemidlene i verktøykassen.

– Omfanget av cyberkriminalitet er så stort at det er umulig å pågripe seg ut av problemet.

NC3 «starter opp» i januar med rundt 80 stillinger som allerede er på huset, og skal ha full kapasitet innen 2022. Totalt skal det være 200 stillinger i NC3, men hvor de resterende stillingene skal rekrutteres fra, er Jørgensen foreløpig ikke fast bestemt på.

– Det vil være feil å tro at det ikke blir utfordrende å rekruttere de beste teknologene i et marked der etterspørselen er større enn tilbudet, men teknologer alene løser ikke problemet. Vi trenger politiutdannede, jurister, teknologer, etterretningspersonell, folk med bakgrunn fra næringslivet og andre som vi finner nyttige etterhvert som vi utvikler oss. Det handler om å skape gode team.