padleåre

Oppdatering fra politiet – savnede Arjen Kampuis

Gjennom helgen har det vært gjort søk i havområdet mellom Rognan og Fauske. Kystvakten har bistått politiet i dette arbeidet. Så langt har man ikke gjort funn. I dag ferdigstilles dette søket. Det er ikke planer om tilsvarende søk de påfølgende dagene.

En privatperson har funnet en padleåre som kan ha tilhørt savnede Kamphuis. Politiet har grunn til å tro at åren tilhører Kamphuis fordi den er funnet i samme området som kajakken og skal være av samme merket som åren savnede skal ha hatt. Padleåren ble levert inn til politiet i helga og politiet jobber videre med undersøkelser rundt dette funnet.

Politiet har fått inn mange tips i saken, det nærmer seg over 100 innkomne tips.

De tipsene vi har fått i saken dreier seg i hovedsak om observasjoner. Det er så langt ikke noen tips som har ført til noen sikker observasjon av Kamphuis etter den 20. august.

Politiet er kjent med at nederlandske medier omtaler muligheten for at savnede kan ha befunnet seg på en båt som reiste fra Rognan en av dagene etter 20. august. Dette er et av tipsene som politiet tidligere har mottatt og som vi på lik linje med andre tips sjekker ut.

Vi jobber kontinuerlig med å følge opp hvert tips vi mottar, samt utføre mange forskjellige etterforskingsskritt i saken. For ikke å bidra til spekulasjoner, ønsker vi ikke å kommentere spesifikke tips som vi jobber med.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bjarte Walla, politiinspektør, kan siteres på innholdet i denne meldingen. Walla er tilgjengelig for media fram til kl 13.30 og etter kl 15.15. Ta kontakt på vår pressetelefon 489 93 770 gjøre avtale med Walla.

Til redaksjonene:
Denne uka legger vi opp til å komme med en daglig oppdatering fra politiet i saken, ca. klokken 1200, også dersom det ikke er noe nytt å meddele. Politiinspektør Bjarte Walla vil bli tilgjengelig for spørsmål etter pressemeldingene, på tidspunkter som angis fra dag til dag.

Informasjon fra oss utover dette, kommer kun hvis det skjer en vesentlig endring i sakens status, som for eksempel funn av savnede.

English version:

Update from the Police – missing person Arjen Kamphuis

This weekend the police has carried out searches in the sea between Fauske and Rognan with assistance from The Norwegian Coastguard. The searches this weekend has not resulted in any new findings. Further searches will be carried out in the area today, and are scheduled to be finished at the end of the day. No further searches are planned in the area for the coming week.

A paddle oar, which might belong to Mr. Kamphuis, has been found by a member of the public, and was handed to the police this weekend. We have reason to believe that the paddle oar belongs to Mr. Kamphuis as it was found in the same area as the kayak, and is of the same brand as a paddle oar that he purchased in the Netherlands prior to traveling to Norway. The police is now investigating the circumstances of this finding.

Close to a hundred tips has been brought to the police during the investigation. Most of the the tips are about observations of a person fitting the description of Mr. Kamphuis. None of these tips have so far been verified. The last certain observation is the 20th of August.

We are familiar with press articles discussing the possibility of the missing person having been on board in a cargo ship leaving Rognan in one of the days after August 20th. This tip is along with many other tips being investigated further by the police.

The police is continously following up on every tip, and is conducting the investigation with the necessary steps of the investigation. In order not to contribute to speculations, the police choose not to comment on the specific content of the different tips we are receiving.

--------------------------------------------------------------------

Bjarte Walla, Assistant Chief of Police may be quoted on the content of this press release. Walla is available for questions from. Please contact us on the press number 489 93 770 in order to make an appointment for speaking to Mr. Walla.

To the editorial staff:

This week we are planning to give you one update from the police every day around noon, 1200, also if there is nothing new to report. Mr Bjarte Walla, Assistant Chief of police, will be avalible for questions after the daily press release, in a timeframe which will be specified each day.
Additional information from the police will only be given if there is a substantial change of events, like for example finding of the missing person.