- Deltakende aktører er politi, brann, helse, sivilforsvaret, fylkesmannen, Redningsselskapet, FORF (frivillige organisasjoner), Setesdal Bilruter og Arendal kommune. I tillegg er Gimlekollen mediehøgskole med, med rundt 30 elever, sier politioverbetjent og beredskapsplanlegger i Agder politidistrikt, Rune Lindtveit.

Øvelsens hovedformål er å øve samvirke mellom alle deltakende aktører på og i tilknytning til skadestedet. I tillegg har hver av etatene satt egne spesifikke øvingsmål.

- En liten del av Arendal sentrum vil bli sperret av under øvelsen, og man vil kunne se mye synlig politi, andre nødetater og samarbeidspartnere, i tillegg til at det vil bli kjørt utrykning. Trafikk vil i hovedsak kunne gå som normalt og det bes om at publikum følger politiets anvisninger sier Lindtveit.

Under tirsdagens øvelse er scenarioet at det skjer en alvorlig hendelse i Arendal sentrum. Av hensyn til læringen, kan ikke politiet, i forkant av øvelsen, gå ut med mer detaljer.

Spørsmål fra media om øvelsen kan rettes til politioverbetjent og beredskapsplanlegger Rune Lindtveit på telefonnummer 40 44 30 78.