Mann foran politibil med blålys
Tidligere NTNU-student Truls Hjertnes Nygaard stortrives i rollen som fagansvarlig for kjøretøy i Politiets fellestjenester.
FotoPolitiet

- Mens jeg studerte så jeg for meg å jobbe offshore. Oljeindustrien var både interessant og aktuell, men da jeg nærmet meg endt mastergrad var arbeidsmarkedet for sivilingeniører dårlig etter oljeprisens fall. Det var derfor ikke enkelt å få jobb som nyutdannet. Å søke jobber ble en heltidsjobb.

Ikke øverst på lista

Med spesialisering innen avansert produktutvikling hadde Truls Hjertnes Nygaard et godt grunnlag for å søke jobber. Han innrømmer at politiet ikke stod øverst på listen over aktuell arbeidsgivere, men dette var før han visste at politiet hadde nasjonale kompetansesentre som Politiets fellestjenester (PFT) og Politiets IKT-tjenester. - Jeg hadde aldri tenkt over at biler og teknologi var sentralisert på en slik måte hos en offentlig aktør, eller at produktutvikling i så stor grad ble gjort "in-house", forteller han.

Første møtet med politiet

- Møtet med politiet har vært veldig positivt. Etter snart et år i jobben er jeg imponert over tempoet i organisasjonen og innrømmer at hverdagen er langt unna hva jeg i forkant tenkte om hverdagen i en offentlig instans.

- Jeg har fått frihet til å drive utvikling og samarbeider tett med både brukerne og leverandører. Jeg liker å systematisere ting og at ting gjøres riktig. Derfor trives jeg godt innenfor de strenge rammene vi i politiet opererer innenfor.

- Truls har vært et inspirerende og friskt tilskudd i vår organisasjon. Han utfordrer fagmiljøet og har spennende tanker, men samtidig ser han verdien av erfaring for få et godt sluttresultat, forteller avd. direktør Henning Fredriksen. - Det var et friskt valg å ansette en fersk mastergrad-student i rollen som fagansvarlig for blant annet politiets kjøretøyanskaffelse frem til 2020. Vi er mer enn overbevist etter å ha hatt Truls på laget i snart ett år.

Teori og praksis

- Arbeidsmetodene vi pugget i studietidene er nå nyttige verktøy. De teoretiske trinnene for å kartlegge interessenter, få tak i den rette informasjonen osv. er både logisk og nødvendig i en produktutviklers arbeidshverdag.

Truls understreker betydning av å ha erfaring rundt seg. - Jeg har mye kompetanse og erfaring rundt meg i PFT. Jeg startet med å kartlegge hva som er gjort tidligere og hvorfor det ble det gjort slik. Å jobbe med politiets kjøretøy betyr også detaljer som er unntatt offentlighet. Det er mye antenner, IKT-utstyr, våpen, samband, telefoni og politioperativt materiell som skal inn i kjøretøyene for at det skal bli en effektiv og trygg arbeidsplass for en politimann. Samtidig er det en økonomisk dimensjon involvert i prosesstenkningen. Det er m.a.o mye produktutviklingsteori i min arbeidshverdag.

Råd til studenter

- Vær åpen når du leser stillingsannonser og ta sjanser! Jobb hardt for å få vist deg frem på et intervju. Det er også først i intervjusituasjonen du som søker blir kjent med jobben. Det ble avgjørende for meg, avslutter Truls på vei ut til testing av politiets nye pickup. - Sa jeg forresten at jeg fant drømmejobben?

Her kan du lese mer om jobb i politiet.