Oppdatering fra politiet – savnede Arjen Kampuis

Det er ikke noe vesentlig nytt å melde fra politiets etterforskning i dag. Vi jobber fortsatt med å følge opp tips og foreta ulike etterforskningskritt uten at vi kan gå nærmere inn på detaljer rundt disse.

Politiet vil i dag foreta ytterligere landsøk med bruk av hund i området nær der hvor det er gjort funn av eiendeler som politiet mener tilhører savnede. Bakgrunnen for at vi gjør søk i dette området er fordi vi ønsker å forsikre oss om at det ikke finnes andre eiendeler som kan tilhøre savnede i dette området.

Politiet har etter Åsted Norges sending i går, mandag 17. september 2018, mottatt ytterligere 12 tips. Disse følges opp på lik linje med andre mottatte tips.

Saken er omfattende å etterforske, og politiets etterforsking er fremdeles innrettet etter våre tre hovedhypoteser; nemlig at savnede kan ha vært utsatt for en ulykke, kan ha blitt utsatt for en kriminell handling eller han kan ha et ønske om å ikke bli funnet. Dette gjør at vi etterforsker bredt og åpent og fremdeles holder alle muligheter åpne.

ENGLISH:

Update from the police – missing person Arjen Kampuis

The police has no significant new to report from the investigation today. Vi er continuing to follow up on leads and tips and other steps in the investigation, but choose not to go into details regarding these.

The police will carry out further searches on land with the use of dogs in the area around the place where belongings the police thinks belong to the missing person have been found. The police are carrying out these searches today for further assurance that there are no other belongings that might belong to the missing person in the search area.

After yesterday nights broadcast of the TV-programme Åsted Norge, the police has received 12 additional tips. These are followed up along with other tips received by the police.

The case is subject to an extensive investigation, and is still set on our three main hypotheses; namely that the missing person might have suffered an accident, that he has been the victim of a crime, or that he out of his own volition has chosen to remain hidden. We are carrying out a wide and open investigation, and still holds all possibilities open.