Politidekningen var 1,91 tjenestemenn pr. 1 000 innbyggere ved utgangen av annet kvartal 2018 når årsverk eks. sommervikarer legges til grunn. Politidekningen generelt (17 kB) er uendret sammenlignet med nivået ved utgangen av fjerde kvartal 2017 og første kvartal 2018 når årsverk eks sommervikarer legges til grunn. Inklusiv sommervikarer er den generelle dekningsgraden 1,96 tjenestemenn pr. 1000 innbyggere ved utgangen av annet kvartal 2018.