Et åremål som politidirektør varer i seks år, og skal utlyses når det utløper. Odd Reidar Humlegårds åremål utløper 22. november 2018.

- Jeg har orientert Justis- og beredskapsdepartementet om at jeg takker nei til å søke om et nytt åremål som politidirektør, sier Odd Reidar Humlegård.

Ledet politiet gjennom store endringer

Humlegård startet sitt åremål som politidirektør høsten 2012, i kjølvannet av Gjørvkommisjonens rapport om terrorhandlingene 22. juli 2011. Han har ledet politiet gjennom store endringer for å styrke beredskapen og gjøre politiet bedre i stand til å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer.

- De siste seks årene har politiet styrket beredskapen betraktelig, og gjennomført et omfattende arbeid med ny organisering. Mange har medarbeidere har lagt ned en formidabel innsats for å gi befolkningen en bedre polititjeneste. Men vi er ikke i mål, og mange er utålmodige etter å se bedre resultater. De endringene vi er i gang med må få tid til å virke, og vi skal fylle på med mer ressurser og flere folk i tiden som kommer, sier Humlegård.

- Naturlig med lederskifte

Han mener det nå er et naturlig tidspunkt for et lederskifte, og at en ny politidirektør får ansvaret for å utvikle politiet videre.

- Etaten er nå på vei inn i en ny fase der hovedinnsatsen handler om innføring av nye arbeidsmetoder og en styrking av kvaliteten på polititjenesten. Jeg mener det nå er et naturlig tidspunkt for et lederskifte på toppen av norsk politi, sier Humlegård.