Saken ble behandlet av Hedmarken tingrett i dag uten siktedes tilstedeværelse (kontorforretning).

Grunnlaget for fengslingen er straffeprosessloven § 172 bokstav a.

 Saken er forhåndsberammet til uke 46-48 i Hedmarken tingrett.