Åpen dag med brann- og helsevesen
Laffen var med og representerte politiet under åpen dag på lørdag.
FotoPolitiet

Politiet og de andre etatene på Gran og Lunners nødetatsbygg fikk omtrent 1200 besøkende i løpet av de fire timene arrangementet varte. Lensmannskontoret stilte med tre polititjenestemenn og en politibil, hvor små og store fikk prøvesitte celledelen av bilen.

Barna kunne også prøve å ta sitt eget fingeravtrykk, og de som ønsket fikk med seg et signert skjema med sitt fingeravtrykk, og politiet delte ut både politi-ballonger og politi-refleksbånd.
- For mange var dette stort, og kanskje også deres første møte med politiet, sier politibetjent Petter Torp.

Foruten det lokale lensmannskontoret huser nødetatsbygget brannvesenet, legevakt og ambulansetjeneste, og alle var med på åpen dag. I tillegg var Sivilforsvaret med som aktør. Arrangementet på Gran og Lunner ble satt i gang for fire år siden som en avslutning på brannvernuka, men siden etatene deler bygg er det en fin anledning å vise seg frem for publikum. Brannvernuka er et nasjonalt arrangement, og brannvesenet inviterer ofte med seg de andre nødetatene.

Brann og redning var nok det største trekkplasteret. Her fikk de besøkende mulighet for å teste noe av slukkeutstyret, og barna fikk egne brannhjelmer. I tillegg fikk barna mulighet til og både sitte i, og være med på en liten kjøretur i en stor brannbil, noe som utvilsomt var et høydepunkt for mange.

Åpen dag bød også på en fullt utstyrt ambulanse, og legevakta hadde tatt med seg en bamse som de små fikk sette både plaster og sprøyte på.

- I strålende solskinn ble dette en vellykket dag sett med våre øyne, og vårt inntrykk er at de besøkende også var fornøyde, sier politibetjent Torp om arrangementet på Gran og Lunner.

Flere vellykkede arrangement

Fornøyde var det nok mange som var også lenger nord i Oppland. På Raufoss og Lena var politikontakt for Østre og Vestre Toten, Bjørn Ingolf Slåtsveen til stede. Med seg hadde han Laffen, en 1966 modell Volvo Duett som kom til Gjøvik politistasjon i juni 1966 som en spesiallaget politibil. Bak i cellerommet satt politibamsen, som fikk mange klemmer og gode ord fra de minste.

- Dette er en viktig arena å være til stede på. Det ble delt ut reflekser og ballonger, og ikke minst gjennomført mange forebyggende samtaler om blant annet brannvern og trafikksikkerhet, sier Slåtsveen.