Den foreløpige siktelsen lyder på seksuell handling med barn under 16 år og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller ovenfor barn under 16 år. Alle forholdene ligger flere år tilbake i tid. Ofrene er gutter i alderen 12-18 år.

Politiet har etterforsket saken siden vi mottok en anmeldelse i august 2016. Saken omfatter nå et tosifret antall fornærmede. Saken er ferdig etterforsket. Politiet venter nå på en sakkyndig uttalelse. Deretter sendes saken over til Statsadvokaten, som avgjør om det skal tas ut tiltale.

Den siktede er en mann i 70-årene fra Harstad. Han ble på 1990-tallet dømt for et lignende forhold. Den siktede erkjenner ikke straffskyld.

Det er krevende å etterforske forhold som ligger langt tilbake i tid. Vi vil berømme de som har stått fram og dermed gitt avgjørende bidrag til etterforskningen.