NATO-øvelsen Trident Juncture er i gang, og i tiden fremover kan det bli noen militære troppeforflytninger langs veiene i Telemark, Vestfold og Buskerud. Politiet oppfordrer trafikanter til å vise hensyn, slik at kolonnene ikke deles opp. Det første og det siste kjøretøyet i hver kolonne er tydelig merket.

- Husk også på at militære kjøretøy gjerne er store og tunge, og enkelte har i tillegg begrenset synsfelt rundt kjøretøyet i trafikken. Vis derfor hensyn når du passerer eller møter militære kolonner eller militære kjøretøy, oppfordrer trafikk-koordinator Henning Ødegård Johansen i Sør-Øst politidistrikt.

Øvelse Trident Juncture er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigen. 40 000 soldater, 130 fly, 60 fartøy og 10 000 kjøretøy vil øve sammen i oktober og november 2018. De sterkest berørte fylkene er Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark. Men også i Telemark, Vestfold og Buskerud vil det bl.a. være militære forflytninger.