Plan forebygging

Tromsø kommune og politiet i Tromsø har utarbeidet en plan som skal gi de som til daglig jobber med barn og unge, foreldre og ungdom et verktøy for å forebygge og håndtere denne problematikken.

Planen har som mål:

  • å forebygge og redusere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge i Tromsø
  • gi barn og unge kunnskap om hvordan håndtere situasjoner hvor de selv kan bli utsatt for, eller utsetter andre for, krenkende seksuelle handlinger
  • å styrke foreldrerollen for å forebygge og håndtere situasjoner hvor barna er involvert
  • å sikre god og trygg tverrfaglig samhandling samt nyttiggjøre seg den lokale kompetansen i Troms

Planen gir også god støtte og råd i vurderingen av hva som er en politisak og ikke.

Handlingsplan