Trafikkavvikling:

  • Ring 1 og gatene rundt Stortinget blir i kortere perioder sperret av for vanlig trafikk.
  • Karl Johans gate blir helt sperret for normal trafikk. Det vil være enkelte
    avgrensede og korte tidsrom hvor det i området rundt også blir sperret for
    kryssing til fots.
  • De trafikale hindringene vil i hovedsak være innenfor tidsrommet ca. kl. 09.30 – 14.30.

  • Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt og unngå bilkjøring i sentrumsområdene denne dagen.

Følg oss på Twitter for oppdatert informasjon.

 

Se også: Stortinget.no