- Etter å ha mottatt den endelige obduksjonsrapporten, konkluderer politiet med at mannen døde av kullosforgiftning uten å være utsatt for noe straffbart. Dette samsvarer med andre spor i politiets etterforskning, blant annet funn av en kullgrill inne i campingvognen, sier politiadvokat Mari Marstrander i Troms politidistrikt.

Saken er avsluttet fra politiets side.

--

16. oktober:

Obduksjonsrapport: Mann funnet død i Oksfjord

Den foreløpige obduksjonsrapporten er nå klar, og det er ikke noe som tyder på at avdøde er utsatt for noe kriminelt.

- Politiet mistenker ikke at det ligger noe straffbart bak dødsfallet. Det er gjort funn av en kullgrill inne i campingvognen, og avdøde hadde pacemaker, og det er nærliggende å tro at noe av dette kan ha forårsaket dødsfallet, sier politiadvokat Mari Marstrander i Troms politidistrikt.

Basert på funn av blant annet pass legger politiet til grunn at avdøde er i slutten av 30-årene, fra Litauen. Ambassade og pårørende er varslet.

--

15. oktober 2018:

Lørdag ble en død person funnet i en campingvogn i Oksfjord i Nord-Troms.

- Politiet etterforsker foreløpig saken som et mistenkelig dødsfall. Vi har en formening om avdødes identitet og at han er utenlandsk statsborger, sier politioverbetjent Joachim Bakke i Nord-Troms lensmannsdistrikt.

Det var eieren av campingvognen som fant avdøde, i 11.30-tida lørdag. Det er usikkert hvor lenge mannen har vært død, men det kan tyde på at det er snakk om noen dager.

Pårørende har fått foreløpig varsel, og avdøde obduseres onsdag. Politiet gjør også kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

Politiet vil komme med ytterligere informasjon så snart det er noe nytt i saken, tidligst i en pressemelding i løpet av onsdag.