Med naturskader menes her skade på ikke-forsikringsbare gjenstander, som for eksempel veg, bro og skog. Skade på andre eiendeler som hus og bil meldes til ditt forsikringsselskap.

Trykk her for mer informasjon om statens naturskadefond