Åpning støttesenter for kriminalitetsutsatte

Det var duket for storslått besøk da støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Sør-Øst ble åpnet i går. Støttesenteret ble høytidelig åpnet av justisminister Tor Mikkel Wara. Tilstede var også ordfører i vertskommunen Tønsberg, Petter Berg, representanter fra POD, fylkeskommuner og lokale politikere.

Støttesenteret er et gratis lavterskeltilbud som skal bistå borgere som har vært utsatt for integritetskrenkende kriminalitet. Slike handlinger og kriminalitet kan svekke en persons evne til å orientere seg, sette mål for seg selv og utvikle seg. Støttesenteret skal motvirke dette, slik at personen blir bedre rustet til å stå på egne bein.

I tillegg kan støttesenteret bistå med hjelp til å søke voldsoffererstatning.