OPPDATERING KL. 1600:

Markeringene er gjennomført uten større utfordringer, og både DNM og motdemonstrantene har fått ytre sine meninger. DNM har i hovedsak forholdt seg til politiets føringer.

- Vi har opplevd mindre tilløp til håndgemeng og ordensforstyrrelser, men ingen større ting, sier politiinspektør Jan Eivind Myklatun, stabssjef i Øst politidistrikt.

Stort politinærvær

Politiet har hatt stort nærvær i både Moss og Fredrikstad, samt på flere grenseoverganger mot Sverige.

- At vi har vært såpass sterkt tilstede har bidratt til å forhindre større forstyrrelser av offentlig ro og orden, sier Myklatun.

Fredrikstad

I Fredrikstad møtte det opp cirka 50 medlemmer fra DNM, og cirka 100 motdemonstranter fra ulike grupperinger. Et flertall av DNM-medlemmene er svenske statsborgere.

I etterkant av markeringen oppsto håndgemeng mellom en gruppe medlemmer fra DNM og motdemonstranter. Vi har ingen opplysninger om at noen er skadet, men 5 motdemonstranter er innbrakt av politiet.

Moss

I Moss møtte det opp cirka 50 medlemmer fra DNM og cirka 200 motdemonstranter fra ulike grupperinger.

To enkeltpersoner fra gruppen motdemonstranter, og to fra høyresiden uten DNM-tilknytning, ble bortvist i løpet av markeringen, mens tre DNM-medlemmer og én motdemonstrant er innbrakt av politiet for ikke å ha etterkommet politiets pålegg. Et av DNM-medlemmene blir anmeldt for forsøk på kroppskrenkelse (straffeloven § 271).

Grensen

Ifm. territorialkontroll på grensen har politiet kontrollert et tyvetalls svenske borgere med tilknytning til DNM. Totalt fire svenske borgere med tilknytning til DNM ble pågrepet etter utlendingsloven. Disse er vedtatt bortvist fra Norge av hensyn til offentlig orden og sikkerhet, og de vil bli uttransport i løpet av kvelden.

Videre utover lørdag

Politiet fortsetter sin tilstedeværelse i Fredrikstad, Moss og på grensen så lenge vi anser det som nødvendig.

 

OPPDATERING KL. 1215:

Markeringen til DNM i Fredrikstad har foregått rolig. Cirka 50 medlemmer fra DNM og cirka 100 motdemonstranter fra ulike grupperinger har vært tilstede.

Tre motdemonstranter ble hindret av politiet i å trenge inn på området der DNM sto. Disse ble ikke bortvist, slik politiet først opplyste om.

I etterkant av markeringen oppsto håndgemeng mellom en gruppe medlemmer fra DNM og motdemonstranter. Vi har ingen opplysninger om at noen er skadet, men 5 motdemonstranter er innbrakt av politiet.

Ifm. territorialkontroll på grensen er totalt 4 svenske borgere med tilknytning til DNM pågrepet. Politiet fortsetter sin tilstedeværelse i Fredrikstad, Moss og på grensen.

 

OPPDATERING KL. 0900:

I løpet av natten er tre svenske borgere pågrepet med hjemmel i utlendingsloven § 106 i forbindelse med utvidet territorialkontroll på grensen mot Sverige.

De tre har knytninger mot DNM, og er tidligere straffedømte. De vil bli vurdert bortvist fra Norge av hensyn til offentlig orden og sikkerhet. Politiet vil fortsette sin tilstedeværelse på grenseovergangene utover dagen.

Politiet forventer at DNM vil stille med flere medlemmer på torgmøtene i Fredrikstad og Moss enn det vi har erfaring med fra tidligere markeringer.

- Politiet har hatt god dialog med DNM, og vi opplever samarbeidet om rammene rundt avviklingen av markeringene som konstruktiv, sier politiinspektør Jan Eivind Myklatun, stabssjef i Øst politidistrikt.

Det er ventet at flere ulike grupperinger og organisasjoner vil møte opp i Fredrikstad og Moss for å ytre seg mot DNM. Alle må forholde seg til de samme krav om oppførsel hva gjelder offentlige markeringer.

- Politiet skal sørge for at markeringene avvikles slik at ytringsfriheten og ytringsretten blir ivaretatt innenfor lovens rammer. Sikkerheten til publikum skal ivaretas, og straffbare hendelser skal forebygges og forfølges så langt det er mulig, sier Myklatun.

For å forebygge straffbare handlinge og sikre ytringsfriheten vil politiet ha stor tilstedeværelse i Fredrikstad og Moss i dag. For å ivareta sikkerheten for for publikum, demonstranter og andre blir det ferdselsbegrensninger i form av avsperrede gater og områder i sentrum av Moss og Fredrikstad. Pålegg gitt av politiet må etterkommes straks.

Lav terskel for å reagere

- Politiet vil ha en lav terskel for å reagere på straffbare forhold. Hvis noen tyr til vold eller andre ulovligheter, er vi nødt til å reagere på det og sette inn nødvendige tiltak for å sikre den alminnelige ro og orden, sier stabssjef Myklatun.

Han legger til: - Vi oppfordrer innbyggerne i Fredrikstad og Moss til å bruke byene som de ellers ville gjort på en lørdag. Om noen har spørsmål til situasjonen, ta kontakt med en politimann nær deg, oppfordrer Myklatun.