Det er tredje året på rad at politidistriktet øver samhandling med de andre nødetatene, brann og helse.

– Publikum i nærliggende områder vil i forbindelse med øvelsene kunne se og høre nødetatene under utrykning, sier øvingsleder i Vestre Agder driftsenhet, Jan Åge Sakariassen.

– Det som er spesielt når vi øver på PLIVO er at alle nødetatene sammen har et ansvar dersom uskyldig tredjeperson blir trussel-utsatt, også brann og helse i stor grad, for her vil tiden være kritisk, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl.

– Intensjonen med denne treningen er å gjøre erfaringer på dette samspillet i en PLIVO situasjon. Her blir det i praksis et tett samarbeid mellom innsatsleder fra politiet, fagleder brann og operativ leder ambulanse, sier Sakariassen.

Scenarioene det øves på er bygd opp for å utfordre de forskjellige etatene. Det øves også på at de ulike etatene er først fremme ved hendelsesstedet.

I vestre del av Vest-Agder vil PLIVO-øvelsene foregå på utvalgte skoler hver onsdag til og med uke 49. For øvrig vil øvelser bli gjennomført i Lillesand, på Langmannsholmen og i Setesdal. På disse stedene vil øvelsene ikke foregå på skoler.

– Det vil ikke være elever på skolene når det øves. De har annen undervisning disse dagene. Lærere som ønsker å være en del av spillet/øvelsen skal trene på sine rutiner ved slike hendelser. De får et innledende foredrag om PLIVO for å bevisstgjøre dem og gjøre dem handlingsdyktige i slike settinger. I tillegg får de en time i forkant av selve øvelsen hvor vi klargjør dem for spillet, sier Sakariassen.

PLIVO

Livstruende vold

En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningsmenn utøver livstruene vold med våpen/farlige gjenstander mot uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonene for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak.