En av de domfelte, en mann i 20- årene, ble dømt til tre år og seks måneders fengsel, mens den andre domfelte, en kvinne i 30- årene, ble dømt til fengsel i fire år og fem måneder.

– Påtalemyndigheten anser denne saken som alvorlig. Det gjenspeiler seg i tiltalen om grov kroppsskade og i straffepåstanden som ble lagt ned i retten. Påtalemyndigheten fikk medhold, og er derfor tilfreds med tingrettens dom, sier politiadvokat Zan Sheikh.

Det var statsadvokaten i Agder som tiltalte de to personene for grov kroppsskade etter en hendelse i august 2017.

De to personene ble tiltalt for å ha slått og sparket fornærmede gjentatte ganger i hodet og på kroppen, kuttet ham med saks og kniv på penis, samt helt etsende væske på kroppen slik at han fikk etseskader i underlivet.

– Handlingen er grov fordi den er utøvd av flere i fellesskap. Det er brukt særlig farlig redskap, og handlingen har karakter av mishandling, sier Sheikh.

Begge de domfelte er også dømt til å betale kr 100.000 hver i oppreisningserstatning til fornærmede.

En av de domfelte ble i tillegg tiltalt og domfelt for grovt heleri av minst 400.000 kroner, samt narkotikaovertredelse.

Dommen er ikke rettskraftig.

Media:
I denne saken kan media kontakte politiadvokat Zan Sheikh på telefonnummer 988 83 179 eller 38 13 63 61.