Ordførermøte
Politimesteren orienterte ordførerne om status i reformarbeidet, og inviterte til dialog og tilbakemeldinger.
FotoØystein Stavdal Paulsen / politiet

Politimester Hasseldal inviterte til dialogmøte for å fortelle om reformarbeid og tingenes tilstand – og for å få tilbakemeldinger. Han fortalte om store utfordringer det siste året, og viste til at folk ikke har fått svar på 112 og ramsalt kritikk fra riksadvokaten på grunn av antallet straffesaksrestanser.

Nødvendig reform

- Reformen er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer. Men det tar tid å ta ut effekt når vi skrur sammen tre distrikter, og jeg ber dere være tålmodige. Vi ser heldigvis tendenser til bedring, og jeg tror vi har kommet over kneika. Men det har vært en tøff periode å stå i, sa Hasseldal.

Bedre resultater

Politimesteren fortalte at oppklaringsprosenten er god når det gjelder de mest alvorlige sakene, at antallet restanser går ned – og at responstidsmålinger viser at politiet kommer når de skal.

- Når det gjelder det forebyggende politiarbeidet lovet jeg én forebygger pr. 10.000 innbyggere. Vi er godt over det tallet, og det tror jeg vi vil se god effekt av når det begynner å virke skikkelig, sa han.

Eidsvoll-ordfører John-Erik Vika ga honnør til politimesteren for dette. - Da du våget å tallfeste antallet forebyggere tenkte jeg at det ville bli vanskelig å realisere. Du skal ha honnør for å ha fått det til, sa Vika.

Fornøyd med sitt lokale politi

Mange av ordførerne sa de var skeptiske til reformen, men fornøyd med prosessen rundt sammenslåing av kontorer, og samarbeidet med sitt lokale politi. Som representanten fra Ullensaker sa: - Vi er godt fornøyd, vi har et politiråd som fungerer bra – og et godt samarbeid med lensmannen.

I Aurskog-Høland var man også godt fornøyd med sitt lokale politi, men det var bekymret for responstid og tjenestetilbud om kontoret reduseres til et tjenestested. Politiinspektør Terje Didriksen, leder av polititjenesten på Romerike, svarte at målet er å levere like gode tjenester som i dag, uansett om Aurskog-Høland forblir et fullverdig lensmannskontor eller ikke.

Positiv, men bekymret

Til tross for at hun har fått sitt lokale lensmannskontor erstattet med et tjenestested med redusert tilbud og åpningstid, er Nes-ordfører Grete Sjøli så langt fornøyd med resultatet av reformen.

- Jeg kjempet for at lensmannskontoret vårt skulle bestå som selvstendig enhet, men da slaget var tapt fokuserte jeg på å gjøre det beste ut av det som ble igjen. Jeg har i prosessen hatt godt samarbeid med lensmann Bernt Ingar Jahren, og vi er fornøyd med polititilbudet i Nes. Det viktige er ikke åpningstiden, men at politiet kommer når det trengs, og at det forebyggende arbeidet fungerer, sier Sjøli.

Ordføreren er imidlertid bekymret for at kontoret skal bli helt borte. Politimesteren kunne berolige. – Vi er ferdige med strukturendringene, med unntak av Aurskog-Høland der ting ikke er landet på grunn av kommunesammenslåingene. Å ta ned flere lokasjoner er ikke tema, sa han.

Glad for gode tilbakemeldinger

- Jeg blir jeg veldig glad når jeg hører tilbakemeldingene om at ordførerne i hovedsak er fornøyd med hvordan polititjenesten er blitt etter at strukturreformen er avsluttet. Nå er vi godt i gang med kvalitetsdelen av reformen, og vi begynner allerede å se gode resultater av dette. Vi er på rett vei, sa politimesteren.

 

Forstørr bilde Diskuterer reform.
Eidsvoll-lensmann Bernt Ingar Jahren, politikontakt/tjenestedsleder for Nes Gunnar Foseid og Nes-ordfører Grete Sjøli diskuterer reformen.
FotoØystein Stavdal Paulsen / politiet