- Det har vært vårt største ønske å finne savnede for å kunne gi familien svar på hva som har skjedd, sier operasjonsleder Eyvind Formo.

Gjennom uka som har vært, har det vært gjort omfattende søk, og det er lagt ned et meget omfattende arbeid. Totalt har flere hundre personer vært på Knaben denne helgen for å lete.

-Det er svært mange som har lagt ned en stor innsats og politiet er imponert over hva lokalsamfunnet i Kvinesdal har stilt opp med i dette søket, sier Formo.

Politiet vil rette en stor takk til alle som har vært involvert, og som på en eller annen måte har bidratt.

-En spesiell takk til frivillige organisasjoner som har bidratt i planlegging, stilt lokaler til disposisjon, søkt og sørget for sikkerhet i området.

En stor takk rettes også til Kvinesdal kommune som har stilt opp med forpleining og overnattingsmuligheter for letemannskap og publikum, sier Formo.

Politiet skal nå gå gjennom det arbeidet som er gjort den siste uken.

-Vi må analysere og evaluere arbeidet som er gjort, for deretter å komme tilbake til om nye søk skal gjennomføres. Dette vil ta noe tid, sier Formo.