På Elverum øves det på å redde liv og gi helsehjelp når mange er skadd (masseskade), å gi helsehjelp til evakuerte, samt beredskapsledelse.

Fullskalaøvelse

Hovedtema på øvelsen er CBRN-e, som er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E). Øvelsen i Elverum er en fullskalaøvelse der både kommunale helsetjenester, sykehus, politi, brann- og redningstjeneste, frivillige organisasjoner, Forsvaret og NATO deltar.

Om en reell hendelse oppstår vil øvelsen bli avbrutt.